Динозаврите

Динозаврите (Dinosauria) са надразред животни от разред Влечуги (Sauropsida). В продължение на повече от 160 милиона години, започвайки от късния триас преди около 230 милиона години, те са най-широко разпространените сухоземни гръбначни животни на Земята. В края на периода креда, преди около 65 милиона години, динозаврите претърпяват катастрофално масово измиране, от което оцеляват само някои птици, също част от групата на динозаврите, обособила се през юра.

Динозаврите са много разнородна група животни, а птиците, с повече от 9 хиляди вида са най-разнородната група съвременни гръбначни след бодлоперките. Освен птиците, палеонтолозите разграничават над 500 рода и 1000 вида динозаври. Динозаврите присъстват на всички континенти, както като съществуващи днес видове птици, така и като фосилни находки. Част от динозаврите са растителноядни, а други – хищни, някои се придвижват на два крака, други – на четири, а трети могат да ходят и на два, и на четири крака. Много видове са развили сложни скелетни форми, като брони, рогове или черупки, а повечето изграждат гнезда, в които снасят яйцата си. Макар и известни с големите размери на някои видове, повечето динозаври имат човешки ръст или са по-дребни.

Наименованието „динозавър“ е създадено през 1842 година от английския палеонтолог Ричард Оуен и идва от гръцките думи δεινός („страшен“, „могъщ“, „удивителен“) и σαῦρος („гущер“). До средата на 20 век голяма част от научната общност неправилно смята динозаврите за тромави неинтелигентни студенокръвни животни, но повечето изследвания, проведени от 70-те години насам показват, че те са активни животни с интензивен метаболизъм и многобройни адаптации, предназначени за общуване.

От откриването на първите фосили на динозаври в началото на 19 век, скелетите на динозаври се превръщат в една от главните атракции в много музеи по света, а динозаврите стават част от световната култура. Те са тема на изключително популярни филми и книги като „Джурасик парк“, а новите открития в тази област са широко отразявани в медиите.

Терминът "динозавър" понякога се използва неформално, за да обозначи други праисторически влечуги, например пеликозаврите, крилатите птерозаври и водните ихтиозаври, плезиозаври и мозазаври, въпреки че формално погледнато те не са динозаври.


Определение
Вкаменен скелет на трицератопс в музей.

Таксонът Dinosauria получава формално името си от английския палеонтолог Ричард Оуен през 1842 година.[5] Терминът е получен от гръцките думи δεινός ("динос", което означава "ужасен", "страшен") и σαύρα ("савра", което означава "гущер" или "влечуго"). Оуен го избира, за да изрази изумлението си от размера и величието на древните животни, както и от техния внушителен арсенал от челюсти и нокти.

Динозаврите били изключително разнообразни. Някои били тревопасни, други - месоядни. Някои динозаври ходели на два крака, други на четири, а трети, като игуанодона, лесно можели да ходят и на два, и на четири крака. Независимо от това, почти всички известни досега динозаври са приспособени предимно за сухоземна, а не за водна или въздушна среда.
Физически характеристики
Размер

Само малка част от животните се вкаменява, и по-голямата част от тези, които са се вкаменили все още е погребана в земята. Много малка част от откритите екземпляри са пълни скелети, а отпечатъците от кожа и други меки тъкани са редки. Възстановяването до пълен скелет чрез сравняване на размера и морфологията на костите с тези на други, по-добре известни видове, е неточно изкуство, а реконструирането на мускулите и другите органи на живото животно е в най-добрия случай обоснована догадка. Затова и учените вероятно никога няма да сигурни кои са най-големите и най-малките динозаври.
Размерът на човек, сравнен с този на тиранозавър рекс.

Най-високият и най-тежък динозавър, известен по пълен скелет е брахиозавърът, открит в Танзания между 1907 и 1912 година. Днес е окачен на показ в музея Хумболт в Берлин. Той е висок 12 метра и вероятно приживе е тежал между 30 и 60 хиляди килограма. Най-дългият пълен динозавър е 27-метровия диплодок, открит в Уайоминг, САЩ, и изложен в Националният природонаучен музей "Карнеги" в Питсбърг през 1907 г.

Ако не включваме съвременни птици като колибрито, най-малките известни динозаври са били с размера на врана или пиле, с дължина около 60 сантиметра.


Всички известни на науката вкаменелости заедно съставляват фосилната летопис.Тя показва как растенията и животните се променяли с течение на времето и доказва че първите форми на живот са бактериите,възникнали преди около 3,5 милиарда години.Милиони години тези организми се развивали,за да се стигне до първите растения и животни на Земята.

РЕКЛАМИ: