Албертозавър

Албертозавърът ( Albertosaurus ) е достигал на дължина до 9 м. Движел се е сравнително бързо. Хранел се е главно с месото на други динозаври. Когато е нападал, той се вкопчвал в жертвата си и я убивал с множество нахапвания. Предните му крайници били къси, с по два пръста. Бил е роднина на тиранозавъра.
Живял е преди около 75 млн. години в Северна Америка. Името му означава “ влечуго от Алберта “. Намерен е в Канада.

Хищник, дълъг - 10 м, тежък – 2,4 т, живял през Кредния период. Албертозавърът бил един от последните гигантски динозаври от империята на динозаврите. Според учените той бил по-дребен от роднината си Тиранозавъра. Притежавал огромен череп, който бил по-широк и с
по-дълбока захапка в сревнение с Тиранозаврите.

РЕКЛАМИ: