Троодон

Троодонът ( Troodon ) имал големи, насочени напред очи, а оттам и остро, бинокулярно зрение. Дължината на тялото му достигала до 2 м, а тази на главата му 24 см. Имал сравнително голям мозък.
Спада към групата на тероподите. Намерен е в Северна Америка. Името му означава “ раняващ зъб “.

РЕКЛАМИ: