Брахиозавър

Брахиозаврите (от гръцки брахион, βραχιων, "ръка" и заврос, σαυρος, "гущер") са род динозаври от подразред Sauropoda (Завроподи), живял в периода на късната юра.

Бива наречен така, тъй като предните му крайници са по-дълги от задните.

Брахиозавърът е едно от най-големите животни, някога живели на земята и един от най-известните и разпознаваеми сред всички видове динозаври. Дълги години е считан за най-голямо познато на науката животно, преди да бъдат открити множество останки от гигантски титанозаври (например Argentinosaurus), които надминават брахиозаврите по размери. Наскоро е открит и още един вид динозавър Sauroposeidon, за който въз основата на открития непълен фосилен материал също се съди, че може би тежи повече от брахиозавъра.

По скелетните възстановки от останки на брахиозаври може да се съди, че средната им дължина е 25 метра, като вероятно главата може да бъде на височина около 13 метра над земята. Откъслечният материал от по-големи екземпляри показва, че тези оценки могат да бъдат завишени с около 15%. В този материал се включва един изолиран екземпляр на фибула (малък пищял) HMN XV2 с дължина 1340 mm и останките от брахиозавроподобния Scapulocoracoid, отнасян към Ultrasauros.

Правени са различни оценки за теглото на брахиозаврите: от 15 тона (Russell et al. 1980) до 78 тона (Colbert 1962). Тези две крайни оценки обаче могат да бъдат пренебрегнати, тъй като оценката на Ръсел е базирана на алометрия на крайниците, вместо на целия телесен модел, докато оценката на Колбърт е базирана на остарял модел. Съвременните оценки се правят чрез модели, реконструирани от гледна точка на остеологията и предполагаемата телесна мускулатура, и варират в интервала между 32 тона (Paul 1988) и 37 тона (Christiansen 1997). Според тези оценки, споменатите екземпляри, които надминават средното с 15%, биха тежали съответно 48 до 56 тона.

РЕКЛАМИ: