Игуанодон

Игуанодонът ( Iguanodon ) е бил орнитопод, който се е движел предимно на четири крака. При тичане е вдигал предните си, по-къси крайници и се е движел на задните, които били по-дълги и по-силни. Живял е преди около 125 млн. години в Европа, Северна Америка и Азия. Европейските представители на този вид били по-големи на ръст от останалите.
На дължина е достигал 9 – 10 м. Масата му е била над 5 т. Заострените палци на предните му крайници служели за защита. Името му означава “ зъб на игуана “.
Игуанодонът е бил в състояние да се храни с всякакви растения, за което му помагала твърдата и остра човкоподобна муцуна. Живеел е на стада.

РЕКЛАМИ: