Паразауролофус

Паразауролофусът ( Parasaurolophus ) бил 10 метров орнитопод. На края на черепа му имало дълъг костен израстък. Този гребен представлявал куха, извита тръба. Използвал се като резонатор за усилване или модулиране на звуците, които е издавало животното. Така паразауролофусът предупреждавал за приближаващи врагове. Имал е бузни торбички, в които е държал храната си по време на дъвкане. Движел се е и на два, и на четири крака.
Името му означава “ допълнение на зауролофус “. Намерен е в Северна Америка. Живеел е на стада. Животното, което издавало най-силни звуци, вероятно е ставало водач на групата. Спада към хадрозаврите.

РЕКЛАМИ: