Струтиомимус

Струтиомимусът ( Struthiomimus ) е имал стройно тънко тяло, дълги задни крайници ( на които се е движел ), дълга шия и опашка. Главата му била малка и издължена. Нямал е зъби. Хранел се е с насекоми, яйца и плодове на растения. На дължина е достигал до 4 м, а на височина до 2 м. Бил е бърз и поджижен спринтьор. Надвишавал е 40 км/ч.
Живеел е на стада в Северна Америка преди около 80-60 млн. години. Обитавал е гористи места и джунгли. Името му означава “ наподобяващ щраус “, защото ако би имал пера, струтиомимусът много би приличал на щраус.

РЕКЛАМИ: