Атласкопкозавър

Атласкопкозавърът ( Atlascopcosaurus ) е кръстен на фирмата, която е финансирала експедицията за откриването му – “ Атлас Копко Корпорейшън “. Той е живял преди около 130 млн. години. Намерен е в Австралия. Приличал е на хипсилофодона – бил е срвнително малък на ръст, движел се е на задните си два тънки дълги крака.

РЕКЛАМИ: