Пахицефалозавър

Пахицефалозавърът ( Pachycephalosaurus ) е достигал до 4,6 м дължина. Името му означава “ дебелоглав гущер “. Черепната му кост била извънредно дебела. Благодарение на това мъжките са водели боеве като са блъскали главите си фронтално една в друта, подобно на планински кози.
Пахицефалозавърът е бил орнитопод, живял в Северна Америка.

Тревопасен динозавър, дълъг - 5м, тежък - 300кг, живял през Кредния период. Този вид вегетарианци са били с изключително много на брой. Те се отличавали с масивните си черепи от доста твърди кости. Един от най–едрите Пахицефалозаври е имал над 25 см костен шлем. Съдейки по това учените смятат, че мъжкарите са се дуелирали използвайки тези оръжия. С твърдите си глави те са блъскали с всичка сила противника си в тялото му и е било възможно да му потроат ребрата и да причинят сериозни контузии. Със силата, с която те са удряли съперника си много вероятно е било да счупят дори своя череп.

РЕКЛАМИ: