Лиелиназавър

Лиелиназавърът е бил малък орнитопод, живял в Антарктида. На дължина е достигал до 2 м. Масата му надвишавала 10 кг. Живеел на стада. При хранене ( хранел се с растения ) поне един динозавър от стадото наблюдавал внимателно за приближаването на хищник. Лиелиназаврите са се движели на задните си два крака и са били много подвижни, което им помагало да избягват лесно врагове в горите, които обитавали. Очите им са били много големи и светлочувствителни и така са виждали добре през продължаващите няколко месеца нощи на Антарктида. При размножаването са строели гнезда, в които са снасяли яйцата си. Някои от гнездата са били празни и така са заблуждавали хищници. Стадото имало двойка водачи ( мъжки и женска ), чието гнездо се намирало в средата между останалите.

РЕКЛАМИ: