Орнитомимус

Орнитомимусът ( Ornithomimus ) е достигал до 3,5 м дължина. Бил е всеяден орнитопод с изключително малка глава и беззъба човка. Името му означава “ наподобяващ птица “. Намерен е в Северна Америка.

РЕКЛАМИ: