Майазавра

Майазаврата ( Maiasaura ) е живяла преди около 75 млн. години. Този динозавър спада към хадрозаврите. На височина е достигал до 4 м. Името му означава “ добрата майка влечуго “. Майката винаги е стояла близо до гнездото, където обикновено се излюпвали до около 15 малки. Вероятно инстинктът им е подсказвал да не се отделят от гнездото при опасност.

РЕКЛАМИ: