Стигимолох

Стигимолох ( Stygimoloch ) означава “ рогат дявол “. Имал е шипове на главата си и много дебела черепна кост. Мъжките се биели за женските и за водачеството в стадото като блъскали главите си фронтално една в друга. В боевете не са участвали рогата, а само черепните кости. При бягане дългата му опашка образувала с тялото права линия.
Достигал е до 3 м дължина. Живял е преди 70 млн. години в Северна Америка. Обитавал е гористи местности.

РЕКЛАМИ: