Протоцератопс

Протоцератопсът ( Protoceratops ) е бил малък цератопс, който е достигал до 1,8 м дължина и 1 м височина. Черепът му имал дължина от 46 см. Имал е остри зъби и здрава, силна челюст за ядене на твърдолистни растения. Нямал е рога.
Живеел е на групи или малки стада. Мъжките са имали по-големи вратни яки, с които са привличали женските от стадото. Смята се, че женските са се грижели заедно за едно гнездо – намирани са до 30 яйца в гнездо, въпреки че една женска не е била в състояние да снесе толкова наведнъж. Майчиното чувство е било силно развито – в гнездо е намиран разбит череп на овираптор. Предполага се, че хищникът е бил убит от майката. Малките са се излюпвали 30 см дълги.
Живял е преди 110 до 66 млн. години в Азия. Намерен е в пустинята Гоби. Името му означава “ първо рогато лице “.

РЕКЛАМИ: