Стиракозавър

Стиракозавърът ( Styracosaurus ) също спада към цератопсите. На дължина е достигал 5,5 – 8 м. На костната си яка имал шест големи и множество малки рога, които му служели за защита. Рогът на върха на муцуната му е достигал до 60 см. Черепът бил голям – два метра дълъг. Живял е преди около 85 до 75 млн. години в Северна Америка и Азия.

РЕКЛАМИ: