Пентацератопс

Пентацератопсът ( Pentaceratops ) достигал до 7 м дължина. Името му означава “ лице с пет рога “. Имал е два дълги рога над очите и един малък на носа. Освен това е имал и по един израстък на всяка буза, който, за разлика от този при другите цератопси, бил доста издължен.

РЕКЛАМИ: