Анкилозаври

Анкилозаври. За тази група растителноядни динозаври били характерни костни плочи по гърба и шипове по тялото и крайниците. Тази броня ги е предпазвала от врагове. Някои видове са притежавали объл, масивен костен израстък на върха на опашката си, с който са се защитавали. Движели са се на четири крака.

РЕКЛАМИ: