Еуоплоцефалусът

Еуоплоцефалусът ( Euoplocephalus ) е бил брониран динозавър с широка глава, достигаща до 40 см дължина. Имал е къса и широка уста. По главата и тялото му били разположени шипове. На върха на опашката си имал кълбовиден костен израстък, с който се е защитавал.
Еуоплоцефалусът е достигал до 7 м на дължина. Намерен е в Северна Америка. Името му означава “ добре бронирана глава “.

РЕКЛАМИ: