Джунгариптерус

Джунгариптерусът ( Dsungaripterus ) е птерозавър, който е намерен в Централна Азия, Китай. Размахът на крилата му е достигал 3 м. Живеел е в близост до езера и се е хранел с риба.

РЕКЛАМИ: