Тапеяра

Тапеяра означава “ старото същество “. Това име принадлежи на птеро-завър с 6 м размах на крилата. Тялото му е достигало до 1 м дължина и 25 кг маса. Тридесет см дългата глава е била снабдена с къса човка и червен гребен. Гребенът на мъжките бил по-голям от този на женските.

РЕКЛАМИ: