Фобозухус

Фобозухусът ( Phobosuchus ) е прародител на днешните крокодили. На дължина е достигал до 15 м. Само главата му е била 2 м дълга. Вероятно се е хранел с малки динозаври.

РЕКЛАМИ: