Кронозавър

Кронозавърът ( Kronosaurus ) е достигал до над 15 м дължина. Само гла-вата му е била 3 м дълга. Той е едно от най-големите морски влечуги, живели някога. Храната му се е състояла главно от риба. Останки от него са намерени само в Австралия.

РЕКЛАМИ: