След Динозаврите

Преди около 65 млн. години динозаврите измрели. Как е станало това и досега не е известно.
Според една теория в края на креда малки, но интелигентни бозайници, приличащи на днешните земеровки, населили земята. Те крадели яйцата на влечугите и така популацията на динозаврите непрекъснато намалявала.
Цветните растения са се появили към края на креда и вероятно са изместили досега разпространените хвощове, плавуни и папрати. Предполага се, че динозаврите не са били в състояние да ги смилат. Това също е едно от предположенията относно причините, довели до гибелта на динозаврите.
Според друго обяснение много вулкани, разположени по цялата планета, изригнали почти едновременно. Те изхвърлили на повърхността огромни количества лава и изпълнили въздуха с облаци прах и отровни газове. Тези газове предизвикали вредни киселинни дъждове. Създалите се условия не благо-приятствали живота на динозаврите.
Най-разпространената теория е, че за това е виновен метеорит с диаметър 10 км, който е паднал на Земята. Вследствие на сблъсъка облаци пепел затъмнявали небето месеци наред. Слънчевите лъчи не прониквали през облаците и земята потънала в мрак и студ. Организмите, които се нуждаели от топлина, за да оцелеят, измрели. Лишени от светлина, много от растенията загинали и животните останали без храна. Освен това възможно е метеоритът да е причинил силни земетресения и огромни приливни вълни, както и отделянето на отровни газове в атмосферата.
Но, която и от теориите и да е вярна, а може и никоя да не е вярна, динозаврите са измрели, а еволюцията е продължила.
Преди около 250 млн. години се появяват бозайниците, а преди около 150 млн. години се появяват птиците. Към край на креда вече съществуват почти всчки видове днес съществуващи птици. Бозайниците еволюират още стотици милиони години до появята на маймуните, на човекоподобните маймуни и на човека – Хомо Сапиенс.

РЕКЛАМИ: