Диплодок

Диплодок (Diplodocus) е род големи растителноядни динозаври, чиито представители живеят на сушата. Достигат 52 м. Живеят през периода Юра.

Видове в род Diplodocus:

* D. longus (Marsh, 1878)
* D. carnegiei (Hatcher, 1901)
* D. hayi (Holland, 1924)
* D. hallorum (=Seismosaurus hallorum)
* D. lacustris

Диплодокът е може би най-добре проученият измежду дълговратите завроподи. Той е бил с дължина 27 метра и е обитавал равнините и гористите райони на Северна Америка в края на юра. Свързването а костите показва, че е пасял ниска папратовидна растителност и вероятно е обхващал голям периметър благодарение на дългата си шия. Мощните бедрени мускули са му позволявали да се изправя на задните си крака и да достига короните на дърветата. Износването на зъбите му показва, че се хранел и в двете положения.

Тревопасно животно, дълго - 40 м, тежък – 25 т, живял през късния Юрски период, снася около 100 яйца. За да бъдат Диплодоците в
по–голяма безопасност, те трябва да бъдат в по–голям обем. Затова най–често Зевроподите ходят на стада и са защитени от зорките хищници. Те притежават дълги грациозни опашки, елегантно завити като камшици. По този начин запазват комуникацията в стадото и изразяват чувствата си. Много често мъжките се дуелират, за да могат печелившите да изберат своите бъдещи съпруги. Тъй като тези чудовища имат гигантски размери, силата, с която се бият е достатъчна, за да потрошат ребрата си и да залюлеят земята. Много от младите Диплодоци са били жестоко нападани от кръвожадните Алозаври, тъй като не са достатъчно зрели и не мога да се борят със закоравели, възрастни хищници. Те трябвало да пораснат и да добият необходимата големина, за да са в безопасност, защото никой Алозавър не би посегнал на животно, което е най-малко 5 пъти по-голямо.

РЕКЛАМИ: