Алустрептоспондилус

Хищник, любител на мърша, дълъг – 5м, тежък – 2т, живял през Юрския период. Тежка орис преследвала тези видове. Много от тях не намирали достатъчно храна в пустеещите земи и затова били принудени да преплуват морета и океани, търсейки храна. Истински пир било за тях, ако намерят нещо по–голямо и засищащо, като умрял Лиоплиородон. Но тази съдба била прекалено трудна за възможностите им и броят им все повече и повече е намалявал.

РЕКЛАМИ: