Земята Преди Време

Земята се е образувала преди 4,5 млрд. години. В началото тя е била една голяма огнена маса. С течение на времето постепенно е изстивала, отдалчавайки се от Слънцето. Времето на съществуване на Земята учените разделят на няколко ери: предкамбрий ( от преди около 4,5 млрд. години до преди около 570 млн. години ), палеозой ( от преди около 570 млн. години до преди около 230 млн. години ), мезозой ( от преди около 230 млн. години до преди около 65 млн. години), неозой ( от преди около 65 млн. години до сега ).
Първите форми на живот се зараждат преди около 3,5 млрд. години през предкамбрия. Това били бактерии и синьо-зелени водорасли. В последствие се появяват и едноклетъчните. Към края на периода са възникнали и някои мешести, червеи, мекотели и членестоноги.
Първите риби са се появили преди около 430 млн. години, през силур ( период от палеозоя ). Спорно е дали рибите, от които по-късно са се развили земноводните, морските скорпиони, които са продължили съществуването си като сухоземни скорпиони, или стоножките, от които са произлезли насекомите, първи са излезли на сушата. Една група от рибите имали месести перки, които по устройство много приличали на крайниците на сухоземните животни. Това били ръкоперките. Те имали дихателен мехур, благодарение на който са можели да дишат атмосферен въздух. Излизайки от пресъхващите водни басейни в търсене на нови, ръкоперките се приспособявали към новите условия на сухоземен начин на живот благодарение на перките и дихателния си мехур. Така се развили земноводните преди около 370 млн. години, през девон ( период от палеозоя ).
Първите влечуги са се появили преди около 300 млн. години, през карбон ( период от палеозоя ). Трите периода на мезозоя - триас, юра и креда образували епохата на динозаврите. Динозавър означава “ страшен гущер “. Тези животни достигали размери от няколко десетки сантиметра до над 30 метра и маса от няколко грама до десетки тонове. Те били господари на земята повече от 150 млн. години.

РЕКЛАМИ: