Диметродон

Диметродонът ( Dimetrodon ) е един от първите динозаври. Живял е през перм (последния период на палеозоя). На дължина е достигал 3 - 4 м, с къси крака и дебела, дълга опашка. Имал е голям гръбен гребен, състоящ се от дълги шипове, между които е била опъната ципа. Гребенът е служел за събиране на слънчева свет-лина ( терморегулаторна функция ). Благодарение на това диметродонът е бил в състояние да повиши температурата си от 25о С до 32о С само за час и половина, а не за 4 часа като останалите влечуги. Затова той е ловувал рано сутринта, когато плячката му все още се намирала в летаргичен сън.
“Диметродон” означава “ две различни големини на зъби”. Това име идва от факта, че захапката му е съдържала зъби в две различни големини. На мястото на всеки счупен зъб израствал нов.
Диметродонът се е хранел с месо. Бил е добър плувец и е ловувал във водата.
Намерен е в Тексас и Оклахома, САЩ.

РЕКЛАМИ: