ТРИАС

Т Р И А С

( преди около 230 до 195 млн. години )

Периодът е наречен така заради тройната последователност на скали, отложени по това време.
В началото на съществуването на Земята е имало само един континент- Пангеа. Към края на триас той се е разделил на две нови земни маси- Лавразия, която се движела на север, и Гондвана, която се движела на юг.
През този период огромна част от Земята била пустиня, но около водните басейни виреела буйна папратова растителност. В по-отдалечените от водата и по-сухи области растели иглолистни дървета и цикадофити ( палмоподобни дървета ). Все още не е имало цветове и трева.
Динозаврите са се появили към края на този период. Живели са също ранни крокодили и първите бозайници.

РЕКЛАМИ: