Платеозавър

Платеозавърът ( Plateosaurus ) е бил първият голям динозавър. Живял е преди 215 млн. години. Дължината му не е надвишавала 8 метра. Стигал е до листата на дърветата, защото можел да се изправя на задните си крака и имал по-дълга шия. Дъвчел е с листовидни зъби, които не били гъсто разположени, а се намирали на известно разстояние един от друг.
Платеозавърът живеел на стада. Така по-лесно се защитавал от враговете си. Той спада към първичните завроподи.
Живял е в Европа.

Първите растителноядни динозаври били от групата на прозавроподите.Платеозавърът бил типичен прозавропод.Той имал дълга шия и малка глава,но може би най-малката му особеност било огромно туловище.За да може да смила растителната маса,едно растителноядно се нуждае от храносмилателна система с много по-голям обем,отколкото месоядното.Тежкият стомах и черва на прозавропода,които били изнесени доста пред тазовите кости,вероятно са пречели на жижотното да балансира тялото си така,че да прекарва дълго време изправено на задните си крака.Затова прозавроподите се превърнали в четириноги още в зората на своята еволюция.

РЕКЛАМИ: