Завроподи

Завроподи ( “гущерокраки” ).
Към тази група спадат най-големите динозаври. Те били мирни и бавни. Характерни за тях били дългите опашка и шия и малката глава. Хранели се с растения.

РЕКЛАМИ: