Дилофозавър

Дилофозавърът ( Dilophosaurus ) бил 5,5 до 6 метра дълъг, месояден динозавър. Имал слаби челюсти. Затова не можел да захапва смъртоносно жертвите си и да ловува - хранел се главно с мърша. На главата си имал костен гребен с формата на полукръг.
Намерен е в Аризона, САЩ.

РЕКЛАМИ: