Целофизис

Целофизисът ( Coelophysis ) бил два до три метра дълъг хищник. Характерна за него е проявата на канибализъм- намирани са кости на млади екземпляри в скелета на възрастен. Живял е в днешна Северна Америка на големи стада. Костите на крайниците му били кухи ( пневматични ). Той бил бърз и лек. Имал е сравнително по-дълга шия. Нуждаел се от малко вода. Ловувал е както сам, така и на глутници. Муцуната му била издължена, с малки зъби.

РЕКЛАМИ: