Лагозухус

Лагозухус ( Lagosuchus ) е един от първите динозаври. Ходел е на задните си два крака. Хранел се е главно с насекоми. Бил е сравнително малък на ръст.

РЕКЛАМИ: