Постозухус

Постозухусът ( Postosuchus ) е бил 6 м дълго месоядно влечуго. Той бил много тежък и тромав и ходел на четирите си крака. Имал масивна глава и силни челюсти. Ловната му територия била голяма. Единствените му врагове били себеподобните му.

РЕКЛАМИ: