ЮРА

Ю Р А

( от преди 195 до преди 140 млн. години )

Този период е кръстен на планината Джура, която се разпростира във Франция и Швейцария.
Северната земна маса, съставена от Европа и Азия, свързани със Северна Америка, се движела на север. Южната маса, съставена от Африка и Южна Америка, се движела на юг.
Климатът бил топъл и влажен. Имало много валежи. Тези условия благоприятствали развитието на буйна, разнообразна растителност по по-голямата част от земята.
Това била ерата на динозаврите, докато бозайникоподобните влечуги измрели. Към края на Юра се появил археоптериксът - най-ранната известна птица.

РЕКЛАМИ: