Бронтозавър

Бронтозавърът ( Brontosaurus ), наричан също Апатозавър ( Apatosaurus ), е достигал до 18 – 21 м дължина и височина до рамото – 4,5 м. Масата му не е надвишавала 30 т. Мозъкът му бил с големината на ябълка. Типичен завропод. Живеел на стада, като се движел главно във водни басейни. Отпечатък от стъпалото на бронтозавър в почвата събира 80 л вода.
Живял е преди около 150 млн. години в Северна Америка и Европа. Името му означава “ лъжлив гущер “.

РЕКЛАМИ: