Маменхизавър

Маменхизавър ( Mamenchisaurus ) – спада към група завроподи, за които са характерни късите опашки и много дългите шии. Имал една от най-дългите шии - 14 м, състояща се от 19 прешлена. На дължина достигал до 22 м и тежал около 30 т. Живял е преди 150 млн. години в Азия ( намерен е в Китай ).

РЕКЛАМИ: