Цератозавър

Цератозавър ( Ceratosaurus ) е бил 4,6 - 6 м дълъг теропод. На височина е достигал до 4 м. Притежавал е 60 много остри зъба. Името му означава “ гущер с рог “ и идва от малкото рогче на върха на муцуната му. Намерен е в Северна Америка и Африка.

РЕКЛАМИ: