Еустрептоспондилус

Еустрептоспондилусът ( Eustreptospondilus ) е бил 5 метров теропод. Хранел се е предимно с мърша. Масата му е достигала 500 кг. Той е прародител на тиранозавъра.

РЕКЛАМИ: