Хетеродонтозавър

Хетеродонтозавър ( Heterodontosaurus ) означава “гущер с различни зъби “. Живял е в Южна Африка. Бил е един от по-малките растителноядни динозаври. Имал е три различни вида зъби- резци, предкътници и кътници. Оттам и името му. Достигал дължина от над 1 м.

РЕКЛАМИ: