Лесотозавър

Лесотозавър ( Lesothosaurus ) бил 1 м дълъг. Хранел се е с нискорастящи растения. Имал малка глава с човкоподобна муцуна. С нея той откъсвал по-лесно листата на растенията. Кътните му зъби били малки и приличали на остриета на стрели. С тях лесотозавърът раздробявал и сдъвквал твърдите части на растенията.
Тялото му било изключително подвижно, защото имало лек строеж. Лесотозавърът бил спринтьор, който благодарение на малкия си ръст и пъргавината си често избягвал врагове. Предполага се , че е издавал звуци, с които е сиг-нализирал приближаването на хищник.
Името му означава “ влечуго от Лесото “. Живял е на стада преди около 190 млн. години. Намерен е в Лесото, Африка, и в Южна Америка.

РЕКЛАМИ: