Камптозавър

Камптозавърът ( Camptosaurus ) бил голям колкото камила и тежък колкото пони. Името му означава “ извит гущер “. Бил е растителнояден. Движел се е главно на два крака. Ходел на четири, когато пасял нискорастящи растения. Имал издължен, широк череп. Зъбите му били назъбени. На върха на муцуната си имал костна човка. Предполага се, че е притежавал дълъг език, с който откъсвал листа от дърветата. Бедрените му кости били леко извити, което придавало по-голяма мощност на масивните му задни крайници. Вероятно се е движел много бързо. На дължина е достигал 4 до 7 м. Живял е преди 155 до 145 млн. години в Западна Европа и Северна Америка. Спада към групата на орнитоподите.

РЕКЛАМИ: