Сцелидозавър

Сцелидозавърът ( Scelidosaurus ) е бил 3,7- 4 метров растителнояден динозавър, спадащ също към групата на стегозаврите. Намерен е в Англия. Имал е малка глава, по четири пръста на всеки крайник и рогова човка. Зъбите му били назъбени. Костните му плочки образували своеобразна броня. Живеел е в гористи местности.

Тревопасен динозавър, дълъг – 3 м, тежък – 64 кг, живял през Юрския период. Сцелидозавърът бил дребен на ръст, но с набито, здраво тяло, покрито с редици от костни “гвоздеи”. Тези подутинки покриват и цялата шия, дългата опашка и страните на тялото му. Но не били чак толкова големи, както на по–късния Анкилозавър, но все пак са възпирали враговете му. Учените доказват, че Сцелидозавърът дори е примитивен Анкилозавър.

РЕКЛАМИ: