Кентрозавър

Кентрозавърът ( Kentrosaurus ) имал големи бодли, които покривали гърба и опашката му. Те вероятно са му служели повече като “ радиатор “ за регулиране на температурата, отколкото за защита. На врата му били разположени малки, триъгълни костни плочи.
Бил около 2,5 - 5 м дълъг. Черепът му бил малък.
Намерен е в Танзания, Африка.

РЕКЛАМИ: