Плезиозаври

Плезиозаври. Те не са истински динозаври. Спадат към морските влечуги. Характерни за тях са бъчвоподобното тяло, видоизменените в четири плавника крайници, късата опашка, извънредно дългата шия и малката глава.

РЕКЛАМИ: