Рамфоринхус

Рамфоринхусът ( Rhamphorhynchus ) е бил птерозавър, който е живеел в близост до водни басейни. Хранел се е с риба. При риболов е летял ниско над водата, като в нея е пускал само човката си без да си мокри крилата. Имал е дълги и остри, изкривени зъби, с които лесно задържал гладката риба. Крилата му представлявали ципа, опъната между тялото и петия, особено издължен пръст на предните крайници. На края на дългата опашка имал кожена торбичка, която вероятно е служела за кормуване. Рамфоринхусът е бил активен през деня, а през нощта е висял на скала или дърво с главата надолу, подобно на прилеп. Намерен е в Германия. Размахът на крилата му достигал до 2 м, дължината на тялото до 1 м, а масата до 20 кг.

РЕКЛАМИ: